آموزش فصل هفتم  ( تقریب )

در فصل اخر کتاب ریاضی ششم دبستان به مفاهیمی نظیر تقریب و اندازه گیری و محاسبات تقریبی می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم