آموزش فصل سوم  (اعداد اعشاری)

در این فصل میخوایم با همدیگه مروری بر ضرب و تقسیم اعداد اعشاری داشته باشیم و با مفاهیم جدیدی نظیر تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی و تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری آشنا بشیم .