آموزش فصل سوم  (ضرب و تقسیم )

در این فصل میخوایم با  مفاهیم جدیدی نظیر ضرب دو عدد دو رقمی ، محاسبه ی حاصل ضرب ، محاسبه های تقریبی ، تقسیم و بخش پذیری ، تقسیم بر عددهای یک رقمی و تقسیم بر عددهای دو رقمی آشنا بشیم .