آموزش فصل دوم (کسر)

در این فصل قصد داریم که مباحث شناخت کسر ها، جمع و تفریق ، تساوی کسرها و ضرب عدد در کسر  رو به صورت کامل آموزش بدیم.