آموزش فصل هفتم ( آمار و احتمال )

در این فصل می خواهیم با مفاهیمی نظیر جدول داده ها، احتمال، نمودار دایره ای و انتخاب نمودار می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم