آموزش فصل دوم  (عددهای چهار رقمی)

در این فصل قصد داریم که مباحث معرفی عدد هزار ، ارزش مکانی ، ارزش پول  و عددهای تقریبی  رو به صورت کامل آموزش بدیم.