آموزش فصل اول ( الگوها )

فصل اول ریاضی سوم دبستان شامل بخش های شمارش چندتاچندتا ، ماشین های ورودی / خروجی ، ساعت در بعد از ظهر  و الگوهای متقارن  می باشد که در این ویدئو آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.