آموزش فصل ششم ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد سه رقمی)

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین جمع و تفریق اعداد سه رقمی  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)مقایسه ی اعداد   2)جمع و تفریق عددهای سه رقمی 3)جمع در جدول ارزش مکانی   4) تفریق در جدول ارزش مکانی