آموزش فصل دوم ریاضی دوم دبستان (جمع و تفریق اعداد دورقمی)

در این فصل قصد داریم که مباحث جمع و تفریق ده تایی ، جمع و تفریق ، الگو سازی  و جمع و تفریق دو عدد رو به صورت کامل آموزش بدیم.