آموزش دروس 6 تا 10

در این قسمت قصد داریم که  به مباحث زندگی ما و آب ، نور و مشاهده ی اجسام ، جست و جو کنیم و بسازیم ، نیرو همه جا (1) و نیرو همه جا (2)  رو به صورت کامل آموزش بدیم.