آموزش دروس 6 تا 10 علوم تجربی دوم دبستان

در این قسمت قصد داریم که  به مباحث  پیام رمز را پیدا کن (2) ، اگر تمام شود ، بسازیم و لذت ببریم ، سرگذشت دانه  و  درون آشیانه ها   رو به صورت کامل آموزش بدیم.