آموزش دروس 6 تا 10 علوم تجربی اول دبستان

در این قسمت قصد داریم که  به مباحث  زمین خانه ی پر آب ما ، زمین خانه ی سنگی ما  ، چه می خواهم بسازم ؟ ، زمین خانه ی خاکی ما  و در اطراف ما هوا وجود دارد  رو به صورت کامل آموزش بدیم.