آموزش فصل سوم ( ایران من )

در این فصل میخوایم با همدیگه با مفاهیم ای وطن و دریا قلی  آشنا بشیم .