آموزش فصل دوم  (دانایی و هوشیاری )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم هوشیاری ، داستان من و شما و هفت خوان رستم   رو به صورت کامل آموزش بدیم.