آموزش فصل اول ( آفرینش )

فصل اول  نگارش فارسی ششم دبستان شامل  بخش های معرفت آفریدگار و پنجره های شناخت  می باشد که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.