آموزش فصل ششم ( علم و عمل )

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین علم و عمل آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1) وقتی بو علی کودک بود  2) کار و تلاش