آموزش فصل سوم (ایران من)

در این فصل میخوایم با همدیگه با درس های سرود ملی و  دفاع از میهن  آشنا بشیم .