آموزش فصل دوم  (دانایی و هوشیاری )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم رازی و ساخت بیمارستان ،  بازرگان و پسران و چنار و کدوبن  رو به صورت کامل آموزش بدیم.