آموزش فصل اول ( آفرینش )

فصل اول نگارش فارسی پنجم دبستان شامل  بخش های تماشاخانه و فضل خدا  می باشد که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.