آموزش فصل هفتم ( علم و عمل )

در این فصل میخایم با درس هایی همچون پرسشگری و مدرسه ی هوشمند  آشنا بشیم