آموزش فصل سوم ( ایران من )

در این فصل میخوایم با همدیگه با بخش های آرش کمانگیر و مهمان شهر ما  آشنا بشیم .