آموزش فصل هفتم (طبیعت)

در این فصل می خواهیم با بخش هایی نظیر پرواز قطره و  مثل دانشمندان می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم