آموزش فصل ششم ( ایران من )

در این فصل میخایم با قسمت های شیرین بخش ایران من  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)ایران زیبا   2) پرچم   3) نوروز