آموزش فصل اول  (نهادها)

فصل اول  نگارش فارسی دوم دبستان شامل بخش های کتاب خانه ی کلاس ما و مسجد محله ما می باشد که در این ویدئو آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.