فرم نظر سنجی کادر آموزشی مجتمع آموزشی گلشن ( چهارم ب )

1) تا چه اندازه از آموزگار فرزندتان راضی هستید ؟
2) آیا از اخلاق آموزگارتان رضایت دارید؟
3) آیا از شیوه تدریس آموزگارتان راضی هستید ؟
4) آیا آموزگار فرزندتان دارای خلاقیت و ابتکار در آموزش هست
5) آیا آموزگار فرزندتان به مسایل تربیتی ومهارت های زندگی فرزندتان اهمیت می دهد
6) آیا موافق هستید که همین آموزگار ، آموزگار سال بعد فرزندتان باشد
7) آیا در مجموع از مدیر مدرسه راضی هستید
8) آیا از برخورد مدیر با دانش آموزان راضی هستید
9) آیا معاون پرورشی برنامه هایی به مناسبت های مختلف در گروه یا در مدرسه ارایه می کند
10) آیا در مجموع از معاون پرورشی خانم اسدی راضی هستید
11) آیا از نظارت آموزشی معاون آموزشی آقای صادقی رضایت دارید
12) آیا از ارتباط خانم عوض پور معاون اجرایی با دانش آموزان و اولیا رضایت دارید
13) آیا از نظارت معاونین در زنگ راحت نظر موافق دارید
14) آیا از اجرا و محتوا برنامه صبحگاهی رضایت دارید
15) آیا از فضای آموزشی رضایت دارید
16) آیا از افتتاح فضای نمازخانه سالن اجتماعات و کتابخانه در طبقه پایین مدرسه اطلاع دارید
17) آیا از هوشمند بودن مدرسه و استفاده دانش آموزان از سیستم هوشمند خبر دارید
18) آیا آموزگار فرزندتان از سیستم هوشمند استفاده می کند با سوال از فرزندتان پاسخ دهید
19) آیا پیشنهاد یا انتقادی نسبت مدرسه آموزگار و هر موضوع و مطلب دیگری دارید