آموزش فصل دوم  (دانایی و هوشیاری )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم هوشیاری ، سخن ، داستان من و شما ، علم و عمل ، هفت خوان رستم و دوستان همدل  رو به صورت کامل آموزش بدیم.