آموزش فصل پنجم  ( راه زندگی )

فصل راه زندگی  شامل مفاهیم روزی که باران می بارید ، بال در بال پرستوها ، شجاعت ، کاجستان ، زیر آسمان بزرگ  و حکمت  می باشد که در این ویدئوهای آموزشی به صورت کامل به ان می پردازیم.