آموزش فصل سوم ( ایران من )

در این فصل میخوایم با همدیگه با مفاهیم سرود ملی ، ای ایران ، دفاع از میهن ، رئیس علی  و وطن دوستی آشنا بشیم .