آموزش فصل دوم ( دانایی و هوشیاری )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم رازی و ساخت بیمارستان ، خرد رهنمای و خرد دلگشای ، بازرگان و پسران ، چنار و کدوبن ، گلدان خالی و زیرکی   رو به صورت کامل آموزش بدیم.