آموزش فصل اول  ( آفرینش )

فصل اول فارسی ششم دبستان شامل  بخش های تماشاخانه، رقص باد خنده گل ،فضل خدا ، راز گل سرخ  و درخت گردکان  می باشد که در این مجموعه  آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.