آموزش فصل ششم (راه زندگی )

در این فصل میخایم با مفاهیم شیرین راه زندگی  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)لطف حق    2)امید  3) ادب از که آموخنی  4) شیر و موش  5) هفت مروارید سرخ