آموزش فصل سوم ( ایران من )

در این فصل میخوایم با همدیگه با بخش های آرش کمانگیر ، باران ،مهمان شهر ما، انتظار  و مثل  آشنا بشیم .