آموزش فصل ششم  (ایران من )

در این فصل میخایم با درس های شیرین ایران من  آشنا بشیم که این درس ها عبارتند از : 1)ایران عزیز 2) وطن   3)ایران آباد  4) بوی سیب و یاس