آموزش فصل دوم ( بهداشت )

در این فصل قصد داریم که مفاهیم آسمان آبی/طبیعت پاک ، هم بازی ، آواز گنجشک و مورچه ریزه رو به صورت کامل آموزش بدیم.