آموزش فصل هفتم ( طبیعت )

در این فصل می خواهیم با بخش هایی نظیر پرواز قطره ، شیر و موش ، مثل دانشمندان ، درخت کاری ، بلبل و مورچه و روباه و خروس  می پردازیم و شما رو به چالش میکشیم