آموزش فصل ششم  ( ایران من )

در این فصل میخایم با قسمت های شیرین  بخش ایران من  آشنا بشیم که این مفاهیم عبارتند از : 1)ایران زیبا 2)ای خانه ی ما  3) پرچم  4) با پرستوهای شاد  5) نوروز  6) عمو نوروز