آموزش فصل سوم ( اخلاق فردی و اجتماعی )

در این فصل میخوایم با مفاهیم جدیدی نظیر چوپان درست کار ، احئال پرسی ، کوشا و نوشا ، خوش اخلاقی ، دوستان ما و مورچه اشک ریزان ، چرا اشک ریزان؟  آشنا بشیم .