آموزش فصل اول (نهادها)

فصل اول فارسی دوم دبستان شامل بخش های کتاب خانه ی کلاس ما ، یار مهربان ، مسجد محله ما و چغندر پر برکت می باشد که در این ویدئو آموزشی سعی شده است مطالب به صورت روان و قابل فهم آموزش داده شود.